Vilka bestämmer över vapenexporten?

Sveriges regering är ytterst ansvarig för den svenska vapenexporten. Tidigare har ansvaret legat på handelsministern eller utrikesministern, men det är nu justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som är ansvarig. Regeringen har emellertid delegerat tillståndsgivningen för vapenexport till den så kallade Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

 

ISP:s generaldirektör har det faktiska ansvaret för myndighetens beslut. I större eller känsliga ärenden ska ISP överlägga med Exportkontrollrådet där alla partier finns representerade. I principiellt viktiga ärenden ska ISP överlämna ärendet till regeringen. Regeringen kan också ge instruktioner om att ärenden av en viss typ ska hänvisas till den. 

 

Uppdaterad 2020-04-21