Vilka bestämmer över vapenexporten?

Sveriges regering är ytterst ansvarig för den svenska vapenexporten. Tidigare har ansvaret legat på handelsministern eller utrikesministern, men det är nu justitie- och inrikesminister Morgan Johansson som är ansvarig. Regeringen har emellertid delegerat tillståndsgivningen för vapenexport till den så kallade Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

 

ISP:s generaldirektör har det faktiska ansvaret för myndighetens beslut. I större eller känsliga ärenden ska ISP överlägga med Exportkontrollrådet där alla partier finns representerade. I principiellt viktiga ärenden ska ISP överlämna ärendet till regeringen. Regeringen kan också ge instruktioner om att ärenden av en viss typ ska hänvisas till den, till exempel alla ärenden som rör ett visst köparland. 

 

Uppdaterad 2021-12-21