Är Sverige en stor vapenexportör?

Det beror på hur man ser det. Enligt fredsforskningsinstitutet Sipri hamnar Sverige på 13:e plats i listan över världens exportörer av större vapensystem under perioden 2017 till 2021. Det motsvarar cirka 0,8 procent av världens totala vapenhandel av stora konventionella vapensystem. Med större vapensystem menas enligt SIPRI bland annat stridsplan, helikoptrar, stridsbåtar, större försvarssystem mot till exempel ubåtar och flyg, bepansrade fordon, missiler med mera. Utöver dessa exporteras också så kallade små och lätta vapen. De fem största exportörerna av stora vapensystem under åren 2017-2021 var USA, Ryssland, Frankrike, Kina och Tyskland. Tillsammans stod dessa länder, enligt Sipri för nästan 77 procent av den totala exporten.

 

Bland länder i Sveriges storlek är det mycket få som satsat så mycket resurser på att bygga upp och stödja en vapenindustri som som producerar och exporterar så mycket olika krigsmaterielsystem som Sverige. 

 

Uppdaterad 2022-03-18