Är Sverige en stor vapenexportör?

Det beror på hur man ser det. Enligt fredsforskningsinstitutet Sipri hamnar Sverige på 15:e plats i listan över världens exportörer av större vapensystem under perioden 2015 till 2019. Det motsvarar cirka 0,6 procent av världens totala vapenhandel med denna sorts system. Med större vapensystem menas enligt Sipri bland annat flygplan, helikoptrar, stridsbåtar, större försvarssystem mot till exempel ubåtar och flyg, bepansrade fordon, missiler med mera. Utöver dessa exporteras också så kallade små och lätta vapen. De fem största exportörerna av stora vapensystem under åren 2015-2019 var USA, Ryssland, Frankrike, Tyskland och Kina. Tillsammans stod dessa länder, enligt Sipri för 76% av den totala exporten.

 

Bland länder i Sveriges storlek är det mycket få som satsat så mycket resurser på att producera och exportera en så stor bredd krigsmateriel som Sverige. 

 

Uppdaterad 2020-04-21