Om inte vi exporterar så gör väl någon annan det istället?

Ja, det stämmer troligtvis. Många länder som också exporterar krigsmateriel har mindre strikta regler än Sverige. En brittisk handelsminister sägs ha försvarat export av tortyrredskap till Latinamerika med att ”om inte vi exporterar så gör någon annan det”. Ska Sverige även börja exportera tortyrredskap, eftersom någon annan ändå kommer att göra det? Resonemanget är orimligt.

 

Rimligare är att man så långt som möjligt inte bidrar till något man inte gillar. Om Sverige skulle avveckla sin vapenexport skulle världen få en ledande krigsmaterielsäljare mindre och trovärdigheten för den svenska utrikespolitiken skulle öka.

 

Uppdaterad 2021-12-21