Vilka länder är världens största vapenexportörer?

De tio största exportörerna av större vapensystem 2015-2019 var:

  1. USA (36%)
  2. Ryssland (21%)
  3. Frankrike (7,9%) 
  4. Tyskland (5,8%)
  5. Kina (5,5%) 
  6. Storbritannien (3,7%) 
  7. Spanien (3,1%) 
  8. Israel (3,0%) 
  9. Italien (2,1%) 
  10. Sydkorea (2,1%)

 

Notera att fem av de sex största vapenexportörerna också är permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Under samma period var Sverige den 15:e största exportören av större vapensystem och stod för 0,6% av den globala handeln av sådana system. Men Sverige exporterar också små och lätta vapen, till exempel granatgeväret Carl Gustaf, pansarskottet AT4 och luftvärnsroboten Robot 70. Den exporten är inte inräknad i statistiken ovan. 

 

Källa: SIPRI Arms Transfers Database

 

Uppdaterad 2020-04-21