Vilka länder är världens största vapenexportörer?

De tio största exportörerna av större vapensystem 2017-2021 var:

  1. USA (39%)
  2. Ryssland (19%)
  3. Frankrike (11%) 
  4. Kina (4,6%)
  5. Tyskland (4,5%) 
  6. Italien (3,1%) 
  7. Storbritannien (2,9%) 
  8. Sydkorea (2,8%) 
  9. Spanien (2,5%) 
  10. Israel (2,4%)

 

Notera att fem av de sju största vapenexportörerna också är permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Under samma period var Sverige den 13:e största exportören av större vapensystem och stod för 0,8% av den globala handeln av sådana system. Men Sverige exporterar också till exempel granatgeväret Carl Gustaf, pansarskottet AT4 och luftvärnsroboten Robot 70. Den exporten är inte inräknad i statistiken ovan. 

 

Källa: SIPRI fact sheet Trends in International Arms Transfers 2021 

 

Uppdaterad 2022-03-18