Till hur många länder exporterar Sverige vapen?

Det varierar, men en tydlig trend är att Sverige godkänner export till allt fler länder. Sverige exporterade 2021 krigsmateriel till 59 länder, vilket kan jämföras med år 1990 då export gick till 33 länder. Under 2013 sålde Sverige krigsmateriel till fler länder än någonsin tidigare eller senare, totalt 66 stycken.

 

Uppdaterad 2022-03-22