KMI eller ISP, vad är det?

1935 bildades Krigsmaterielinspektionen (KMI), en avdelning inom Utrikesdepartementets handelsavdelning, för att ansvara för kontrollen av svensk krigsmaterielexport. 1996 ombildades KMI till myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

 

ISP ansvarar för tillstånds- och utförselfrågor för krigsmateriel, det vill säga avgör vilka affärer som ska godkännas och inte utifrån det svenska regelverket samt EU:s och FN:s regelverk. I större eller känsliga ärenden ska ISP överlägga med Exportkontrollrådet där alla politiska partier i Sveriges riksdag finns representerade. I principiellt viktiga ärenden ska ISP överlämna ärendet till regeringen. Regeringen kan även ge instruktioner om att vissa ärenden ska lämnas över till den, till exempel affärer till ett visst land.

 

Uppdaterad 2021-12-21