Vilka källor har ni använt till denna FAQ?

Huvuddelen av infon i svaren kommer från offentliga siffror och uppgifter ur Regeringens skrivelser om vapenexport, ofta genom sammanställningar som Svenska Freds gjort av statistiken över lång tid. På regeringens och riksdagens webbbplats finns också en del information samt på Inspektionen för strategiska produkters (ISP:s) hemsida. Vi använder även fredsforskningsinstitutet Sipris statistik samt den demokratiranking som görs av organisationen Freedom House. Om du undrar någonting om våra källor eller fakta, hör av dig till vapenexport@svenskafreds.se.