Hur definierar ni vapenexport?

Egentligen är krigsmaterielexport den mer korrekta termen för det som vi i vardagligt tal brukar kalla vapenexport. Med krigsmateriel menas inte bara vapen, som till exempel granater och gevär, utan även annan militär materiel som till exempel bandvagnar och radarutrustning. Krigsmateriel kan också vara till exempel tjänster, mjukvara och komponenter för licenstillverkning. När vi talar om vapenexport och krigsmaterielexport menar vi det som finns med på den lista av produkter och tjänster som behöver tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) för att kunna exporteras. Listor på vad som omfattas av begreppet krigsmateriel bestäms gemensamt inom EU.

 

Uppdaterad 2021-12-21