Vilka länder finns det internationella vapenembargon mot?

Ett beslut av FN:s säkerhetsråd, av EU eller av OSSE om vapenembargo innebär att Sverige inte får exportera krigsmateriel till det aktuella landet.

Enligt information från myndigheten ISP finns nedanstående embargon. 

 

FN-EMBARGON

FN:s säkerhetsråd har beslutat om vapenembargo mot följande länder:

 

 • Afghanistan (listade entiteter)  
 • Centralafrikanska republiken
 • Demokratiska folkrepubliken Korea
 • Demokratiska republiken Kongo
 • Haiti
 • Irak 
 • Jemen
 • Libanon
 • Libyen
 • Somalia
 • Sudan 
 • Sydsudan

 

EU-EMBARGON

EU genomför alla vapenembargon beslutade av FN:s säkerhetsråd. Därutöver har EU självständigt beslutat om vapenembargo, och för vissa länder förbud avseende utrustning för internt förtryck. Besluten gäller följande länder:

 

Rättsligt bindande

 • Belarus (inkl. utrustning för internt förtryck)
 • Burma/Myanmar (inkl. utrustning för internt förtryck)
 • Iran (inkl. utrustning för internt förtryck)
 • Libyen (inkl. utrustning för internt förtryck)
 • Ryssland
 • Somalia
 • Sudan
 • Sydsudan
 • Venezuela (inkl. utrustning för internt förtryck)
 • Zimbabwe (inkl. utrustning för internt förtryck)

 

Politiskt bindande

 • Kina (rådsdeklaration)

 

Övriga överenskommelser

 • Egypten (ink. utrustning för internt förtryck) (rådsslutsatser)
 • Syrien (rådsdeklaration)

 

OSSE-EMBARGON

Inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) upprätthålls vapenembargo mot följande område:

 

 • Nagorno-Karabash (påverkar både Armenien och Azerbajdzjan)

 

Uppdaterad 2024-03-20