Vilka är de största mottagarna av vapenexport från Sverige?

Nedan hittar du en lista över de 20 största mottagarna av svensk krigsmateriel för perioden 2010-2019 samt värdet av exporten: 

 

1. Brasilien 12,6 miljarder kr
2.  USA 9,6 miljarder kr
3. Norge 9,5 miljarder kr
4. Thailand  9,2  miljarder kr
5. Indien 8,1 miljarder kr
6. Pakistan 5,6  miljarder kr
7. Storbritannien 5,4 miljarder kr
8. Saudiarabien 5, 4 miljarder kr
9. Nederländerna  5,1 miljarder kr
10. Tyskland  4,5 miljarder kr
11. Frankrike  4,0 miljarder kr
12. Förenade arabemiraten 3,7 miljarder kr
13. Finland 3,4 miljarder kr
14. Sydafrika 3,3 miljarder kr
15. Kanada 3,2  miljarder kr
16. Singapore 2,4 miljarder kr
17. Australien 2,4 miljarder kr
18. Sydkorea 2,3 miljarder kr
19. Danmark 2,1 miljarder kr
20. Ungern 1,7 miljarder kr

 

Trots riktlinjer som borde förhindra att Sverige säljer krigsmateriel till krigförande länder och till länder som allvarligt och omfattande kränker de mänskliga rättigheterna återfinns flera exempel på sådana på bland de största mottagarna av svensk vapenexport under tioårsperioden 2010-2019. På listan finns länder som deltar i väpnade konflikter, som USA (9,6 miljarder kronor), Indien (8,1 miljarder kronor) och Pakistan (5,6 miljarder). På listan finns också flera länder där det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom i t.ex. Saudiarabien (5,4 miljarder kronor), Förenade arabemiraten (3,7 miljarder kronor) och Thailand (9,2 miljarder kronor). Sedan 2015 är Förenade arabemiraten och Saudiarabien dessutom också stridande parter i kriget i Jemen som räknas som en av samtidens värsta humanitära katastrofer. 

 

Under 2019 gick 29% av exporten till länder som den amerikanska organisationen Freedom House rankar som ofria eller delvis fria.

 

Källa: Svenska Freds sammanställning av Regeringens skrivelser 2010-2019. 

 

Uppdaterad 2020-04-21