Vilka är de största mottagarna av vapenexport från Sverige?

Nedan hittar du en lista över de 20 största mottagarna av svensk krigsmateriel för tioårsperioden 2012-2021, samt värdet av exporten: 

 

De största köparna av svensk krigsmateriel 2012–2021 i löpande priser: 

 

1 Brasilien 16,6 miljarder kronor
2 Förenade arabemiraten 13,1 miljarder kronor
3 USA 13 miljarder kronor
4 Norge 10 miljarder kronor
5 Indien 7 miljarder kronor
6 Thailand 6,5 miljarder kronor
7 Tyskland 5,7 miljarder kronor
8 Pakistan 4,3 miljarder kronor
9 Frankrike 4 miljarder kronor
10 Storbritannien 3,8 miljarder kronor
11 Nederländerna 3,5 miljarder kronor
12 Ungern 3,5 miljarder kronor
13 Finland 3,4 miljarder kronor
14 Australien 2,6 miljarder kronor
15 Tjeckien 2,6 miljarder kronor
16 Kanada 2,5 miljarder kronor
17 Sydkorea 2,4 miljarder kronor
18 Saudiarabien 2,3 miljarder kronor
19 Singapore 1,9 miljarder kronor
20 Sydafrika 1,9 miljarder kronor

 

Siffrorna är sammanställda av Svenska Freds och baseras på regeringens skrivelser om vapenexport.

 

Trots riktlinjer som borde förhindra att Sverige säljer krigsmateriel till krigförande länder och till länder som allvarligt och omfattande kränker de mänskliga rättigheterna återfinns flera exempel på sådana på bland de största mottagarna av svensk vapenexport under perioden 1993-2020. På listan finns länder som deltar i väpnade konflikter, som USA, Indien och Pakistan. På listan finns också flera länder där det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom i t.ex. Saudiarabien, Förenade arabemiraten och Thailand. Sedan 2015 är Förenade arabemiraten och Saudiarabien dessutom också stridande parter i kriget i Jemen som FN bedömer som den värsta humanitära katastrofen i världen. 

 

Under 2021 gick över 45 procent av exporten till länder som organisationen Freedom House rankar som ofria eller delvis fria.

 

Källa: Svenska Freds sammanställningar av Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll; ISP:s redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten 2021 till regeringen.

 

Uppdaterad 2022-04-07