Vilka länder är världens största importörer av vapen?

De tio största importörerna av krigsmateriel 2015-2019 var:

  1. Saudiarabien (12%)
  2. Indien (9,2%)
  3. Egypten (5,8%)
  4. Australien (4,9%)
  5. Kina (4,3%)
  6. Algeriet (4,2%)
  7. Sydkorea (3,4%) 
  8. Förenade arabemiraten (3,4%) 
  9. Irak (3,4%) 
  10. Qatar (3,4%) 

 

 

Notera att de tio största vapenimportörerna tillsammans står för  54 av den globala vapenimporten. Flera av dem är diktaturer och/eller länder där det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, till exempel den största importören Saudiarabien. Den näst största vapenimportören är Indien, trots den utbredda fattigdomen i det landet.

 

Källa: SIPRI Arms Transfers Database

 

Uppdaterad 2020-04-21