Vilka länder är världens största importörer av vapen?

De tio största importörerna av krigsmateriel 2017-2021 var:

  1. Indien (11%)
  2. Saudiarabien (11%)
  3. Egypten (5,7%)
  4. Australien (5,4%)
  5. Kina (4,8%)
  6. Qatar (4,6%)
  7. Sydkorea (4,1%) 
  8. Pakistan (3,0%) 
  9. Förenade Arabemiraten (2,8%) 
  10.  Japan (2,6%) 

 

 

Notera att de tio största vapenimportörerna tillsammans står för cirka 55 procent av den globala vapenimporten. Flera av dem är diktaturer och/eller länder där det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, till exempel Saudiarabien. Flera av dom är inblandade i väpnade konflikter, som till exempel Indien, Pakistan, Saudiarabien och Förenade arabemiraten. Den största vapenimportören är Indien, trots den utbredda fattigdomen i det landet.

 

Källa: SIPRI fact sheet Trends in International Arms Transfers 2021 

 

Uppdaterad 2022-03-18