Säljer Sverige vapen till krigförande länder och diktaturer?

Ja. Trots riktlinjer som borde förhindra detta säljer Sverige krigsmateriel till både krigförande länder och länder som allvarligt och omfattande kränker de mänskliga rättigheterna – däribland flera diktaturer.

 

I toppen av listan över länder som under tioårsperioden 2009-2018 köpte mest krigsmateriel av Sverige finns länder som deltar i väpnade konflikter, som USA (8,5 miljarder kronor) och (Indien 8,1 miljarder kronor). På listan finns också flera länder där det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom i t.ex. Pakistan (5,6 miljarder kronor) och Thailand (8,8 miljarder kronor). 

 

Under 2019 gick 29% av exporten till länder som den amerikanska organisationen Freedom House rankar som ofria eller delvis fria.

 

Exempel på diktaturer som köper krigsmateriel av Sverige är Förenade arabemiraten, som under perioden 2015-2019 har köpt krigsmateriel från svenska företag för omkring 1,8 miljarder kronor, och Saudiarabien som under samma period köpt krigsmateriel för omkring 236 miljoner kronor. Båda länderna deltar i den väpnade konflikten i Jemen. Sverige har enligt Svenska Freds beräkningar exporterat krigsmateriel till den saudiledda koalitionen som krigar i Jemen till ett värde av 2,2 miljarder kronor under perioden 2015-2019.

 

Källa: Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll. Beräkningarna som gäller demokratifördelning är gjorda av Svenska Freds, baserat på Regeringens skrivelser och organisationen Freedom Houses demokratiranking

 

Uppdaterad 2020-04-21