Säljer Sverige vapen till krigförande länder och diktaturer?

Ja. Trots riktlinjer som borde förhindra detta säljer Sverige krigsmateriel till både krigförande länder och länder som allvarligt och omfattande kränker de mänskliga rättigheterna – däribland flera diktaturer.

 

I toppen av listan över länder som under tioårsperioden 2013-2022 köpte mest krigsmateriel av Sverige finns länder som deltar i väpnade konflikter, som USA (15,1 miljarder kronor) och Indien (ca 7 miljarder kronor). På listan finns också flera länder där det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom i t.ex. Pakistan (ca 4 miljarder kronor) och Thailand (6,3 miljarder kronor). Siffrorna kommer från Svenska Freds sammanställningar av regeringens skrivelser om vapenexport.

 

Under åren 2020-2022 gick enligt Svenska Freds uträkningar 36 procent av exporten till länder som den amerikanska organisationen Freedom House rankar som ofria eller delvis fria, det vill säga icke-demokratier och diktaturer.

 

Under perioden 2015-2022 har Förenade arabemiraten köpt krigsmateriel från svenska företag för omkring 13,2 miljarder kronor och Saudiarabien för omkring 298 miljoner kronor. Sverige har enligt Svenska Freds beräkningar exporterat krigsmateriel till den saudiledda koalitionen som krigar i Jemen till ett värde av 13,8 miljarder kronor under perioden 2015-2022.

 

Källa: Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll;  ISP:s redogörelse för den svenska vapenexporten 2022 till regeringen. Beräkningarna som gäller demokratifördelning är gjorda av Svenska Freds, baserat på Regeringens skrivelser och organisationen Freedom Houses demokratiranking

 

Uppdaterad 2023-03-24