Säljer Sverige vapen till krigförande länder och diktaturer?

Ja. Trots riktlinjer som borde förhindra detta säljer Sverige krigsmateriel till både krigförande länder och länder som allvarligt och omfattande kränker de mänskliga rättigheterna – däribland flera diktaturer.

 

I toppen av listan över länder som under tioårsperioden 2008-2017 köpte mest krigsmateriel av Sverige, finns länder som deltar i väpnade konflikter, som USA (8,7 miljarder kronor) och (Indien 7,9 miljarder kronor). På listan finns också flera länder där det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom i t.ex. Pakistan (5,4 miljarder kronor) och Thailand (8,7 miljarder kronor).

 

I snitt gick 24 procent av vapenexporten från Sverige till länder som den amerikanska organisationen Freedom House rankar som ofria eller delvis fria under femårsperioden 2013-2017.

 

Exempel på diktaturer som köper krigsmateriel av Sverige är Förenade arabemiraten som under perioden 2013-2017 har köpt krigsmateriel för omkring 642 miljoner kronor och Saudiarabien som under samma period köpt krigsmateriel för över 1,1 miljarder kronor. Båda länderna deltar även i den väpnade konflikten i Jemen.

 

Källa: Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll. Beräkningarna som gäller demokratifördelning är gjorda av Svenska Freds, baserat på Regeringens skrivelser och organisationen Freedom Houses demokratiranking

 

Uppdaterad 2018-11-28