Är det sant att svensk krigsmaterielexport ökar?

Ja. Den svenska vapenexporten ökar drastiskt. Eftersom få stora affärer kan få väldigt stort genomslag från år till år är det viktigt att se på utvecklingen över lite längre tid för att få en rättvisande bild. 2001 exporterade Sverige krigsmateriel för 3,1 miljarder kronor och 2023 exporterades krigsmateriel för drygt 18 miljarder kronor. 2023 är alltså den svenska vapenexporten mer än fem gånger så stor som i början av 2000-talet.

 

Om man analyserar exporten under de senaste fyra decennierna ser man också en ökning. Mellan 1985 och 1994 var exporten i snitt 3,7 miljarder kronor per år. Perioden 2009-2018 exporterades för i snitt 11,5 miljarder per år. Mellan 2019 och 2023 var snittet på exporten 17,1 miljarder kronor per år.

 

Källa: Källa: Svenska Freds sammanställningar av Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll; ISP:s redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten 2023 till regeringen.

 

Uppdaterad 2024-03-13