Vad är Exportkontrollrådet (EKR)?

Regeringen inrättade 1984 en politiskt tillsatt rådgivande nämnd för att granska den svenska vapenexporten. 1996 ombildades denna nämnd till Exportkontrollrådet (EKR) och består idag av 12 ledamöter där samtliga riksdagspartier är representerade.

 

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) ska samråda med EKR, men rådet har ingen formell makt att stoppa ett beslut av ISP. Rådet sammanträder på kallelse av ISP:s generalsekreterare som även är Exportkontrollrådets ordförande.

 

Allt som behandlas av Exportkontrollrådet är sekretessbelagt, vilket innebär att allmänheten inte har möjlighet att ta del av rådets rekommendationer. Ledamöterna som sitter i rådet får inte heller delge någon information om de ärenden som tagits upp under rådets möten eller hur de själva har röstat i olika frågor. Bortsett från sin egen suppleant (från 2019) gäller detta också det egna partiet och partiledaren.

 

Ledamötena i EKR är förordnade som längst till och med 31 december 2022. I rådet sitter för närvarande följande personer:

Ledamöter:

 

 • Annicka Engblom (M)
 • Desirée Pethrus (KD)
 • Jan R Andersson (M)
 • Janine Alm Ericson (MP)
 • Kerstin Lundgren (C)
 • Lars Johansson (S)
 • Maria Nilsson (L)
 • Marie Granlund (S)
 • Mattias Ottosson (S)
 • Per Westerberg (M)
 • Roger Richtoff (SD)
 • Stig Henriksson (V)

 

Uppdaterad 2020-04-21