Vilka är era argument emot vapenexport?

Det finns en rad stora problem med den internationella vapenhandeln. 

 

  • Krigsmateriel är till för att döda, hota och skada. Exporten av krigsmateriel till krig leder till att människor dödas, skadas, hotas och/eller tvingas på flykt.

 

  • Export till konfliktområden kan öka risken för att krig bryter ut eller att en väpnad konflikt förvärras eller förlängs. I vissa situationer kan exporten öka risken för kapprustning. Med kapprustning menas att ett land rustar upp, genom att till exempel köpa mer vapen, vilket gör att ett annat land känner sig hotat och i sin tur köper mer vapen. Detta kan leda till att det första landet känner ett behov av att rusta upp ytterligare, och en spiral av upprustning sätts igång. Detta ökar hotbilden och risken för att väpnad konflikt bryter ut.

 

  • Export av krigsmateriel ingår ofta i en större överenskommelse där säljaren hjälper köparen att bygga upp en egen krigsindustri och tillverka vapnen på licens vilket ökar militarisering även på sikt och förvärrar och cementerar destruktiva strukturer.

 

  • Att exportera vapen till stater som bryter mot de mänskliga rättigheterna gör att Sverige blir en del av förtrycket. Det gör det också svårare för Sverige att på ett trovärdigt sätt kritisera dessa kränkningar och stå på de förtrycktas sida.

 

  • Export av krigsmateriel till icke-demokratier stärker regimers makt, både direkt militärt och genom att ge dem legitimitet. Därigenom försvårar svensk krigsmaterielexport till dessa stater för de som kämpar för demokratiska rättigheter.

 

  • Export av krigsmateriel till fattiga länder bidrar till att utvecklingsproblem som brist på mat, utbildning och hälsoproblem förvärras eller inte kan åtgärdas tillräckligt. Detta på grund av att resurserna inte räcker till allt och att mycket dyra krigsmaterielinköp ofta prioriteras över dessa behov. Är den styrande regeringen dessutom en diktatur och/eller korrupt finns risken att dessa inköp inte alls reflekterar vad människor i landet behöver, utan endast hjälper regeringen att behålla makten.

 

Vill du ha fler argument eller se våra svar på de vanligaste för-argumenten? Här hittar du vår argumentationsguide om svensk vapenexport.

 

Uppdaterad 2021-12-21