CONTROL ARMS

FN:s vapenhandelsfördag Arms Trade Treaty, ATT, som antogs av FN:s generalförsamling i april 2013 var det första globala fördraget för att reglera handeln med konventionella vapen (det vill säga vapen som inte klassas som massförstörelsevapen som t.ex. kärnvapen). Denna historiska händelse var resultatet av en mer än tio år lång kampanj inom ramen för Control Arms, den internationella allians som samlar över 300 organisationer över hela världen som alla arbetar för hårdare vapenhandelskontroll.

 

Control Arms aktion under ATT-konferensen i Tokyo uppmärksammade den illegala spridningen av vapen. Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor hos oss, nummer tre från höger. Foto: Control Arms.

KAMPANJEN OCH ATT

Kampanjen består av samordnat och envist lobbyarbete, research och policyanalys, internationell opinionsbildning, mobilisering och kommunikation. Kampanjen samarbetar med de stater som stödde frågan och har brett stöd hos policyexperter, jurister, religösa ledare och samfund, kvinnorörelser, sjukvårdare, parlamentariker, forskare, aktivister och många fler. Kombinationen av gräsrotsaktivism och direkt lobbying mot makthavare har varit avgörande för kampanjens framgång.

Arms Trade Treaty trädde i kraft 2014 efter att 50 stater ratificerat avtalet. Control Arms fortsätter arbeta för ett effektivt och kvalitativt fördrag som uppfyller sitt syfte att begränsa det lidande som vapenhandeln innebär och att få fler stater att skriva under och ratificera avtalet
“Less than two years after its adoption by the General Assembly, we have crossed the threshold of 50 ratifications needed to trigger the Treaty’s entry-into-force…I salute the many civil society organizations that have helped make this speedy progress possible.”
– Un Secretary General Ban Ki-moon, 25 September 2014

Svenska Freds har varit medlemmar i Control Arms sedan starten 2003 och aktivt arbetat för ett avtal som får effekt.

Läs mer:

Svenska Freds deltar på ATT:s statspartsmöte i Japan 2018: www.svenskafreds.se/upptack/vapenexport/jemenkriget-satter-vapenhandelsavtalet-pa-prov/

Artikel i Omvärlden:
www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/svenska-freds-vapenexport-till-jemenkriget-urvattnar-fns-vapenhandelsfordrag/

Uppdaterad 2020-05-11