Home / Upptäck / Vapenexport / JEMENKRIGET SÄTTER VAPENHANDELSAVTALET PÅ PROV

JEMENKRIGET SÄTTER VAPENHANDELSAVTALET PÅ PROV

2018-08-24

Svenska Freds rapporterar från Japan om ett möte med stora spänningar bakom diplomatiska formuleringar. Det hålls med bombattackerna mot civila i Jemen som fond. Vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty befinner sig vid ett vägskäl.

Linda Åkerström från Svenska Freds deltog som en del av delegationen från Control Arms.

Debattartikel i tidningen Omvärlden 180824

FN:s vapenhandelsfördrag Arms Trade Treaty, ATT:s, fjärde statspartsmöte har just avslutats i Tokyo. Avtalet befinner sig vid ett vägskäl. Svenska Freds rapporterar från ett möte med stora spänningar bakom diplomatiska formuleringar som förs med bombattackerna mot civila i Jemen som fond. Och med flera stater ansvariga för vapenexport till den saudiledda koalitionen i rummet – däribland Sverige.

Det var en historisk händelse när FN:s vapenhandelsfördrag ATT trädde i kraft 2014. För första gången fanns ett globalt regelverk för vapenhandel, fram till dess mindre reglerad än den med bananer. Avtalets första år har till stor del handlat om att få viktiga ramverk på plats. Finansiering, sekretariat och rapportering. Alla nödvändiga frågor, men det är inte dem avtalet handlar om. Det handlar om att se till att stater eller aktörer som gör sig skyldiga till brott mot mänskligheten och krigsbrott inte får tillgång till vapen. Det handlar om liv och död, och det är nu hög tid att prata om hur avtalet ska uppfylla sitt syfte.

Mänskligt lidande. Förstörda hem, sjukhus, marknader, vattenanläggningar och skolor. Ekonomisk förlust och slöseri. Förlorade liv. Tvångsförflyttning. Det är bara några av de hemska konsekvenserna av krig och väpnad konflikt som drivs på av dagens globala vapenhandel. Så inledde Ali Jameel från den jemenitiska organisationen Mwatana sitt anförande för kampanjen Control Arms på statspartsmötet. Han bönföll staterna i rummet att stoppa vapenexporten till de krigande parterna i hans land och underströk att alla parter begår krigsbrott och andra allvarliga brott mot internationell rätt. Ali Jameels organisation har tagit på sig den livsfarliga uppgiften att dokumentera människorättskränkningar under konflikten, inklusive vilka vapen som använts. I slutet av det här året släpper Mwatana en rapport med bevis för att amerikanska, brittiska, tyska och italienska vapen använts i brott mot krigets lagar.

Attack mot civila

När ATT:s statsparter samlas i Tokyo är det mot bakgrund av ännu en närmast otänkbart grym attack mot civila i Jemen. 40 barn och 11 vuxna dödades och 79 människor skadades när en skolbuss bombades av den saudiledda koalitionen i början av augusti. Bomben var tillverkad av det amerikanska företaget Lockheed Martin, men den hade lika gärna kunnat vara brittisk. Många av delegationerna på plats i Tokyo är från de stater som under lång tid försett Saudiarabien och övriga koalitionsmedlemmar med krigsmateriel. Även Sverige har under 2017 godkänt export av krigsmateriel till flera av dessa länder, som Saudiarabien och Förenade arabemiraten. Som lyssnare kan man lätt få intrycket att stödet för avtalet är grundmurat hos alla diplomater som tar micken på mötet. Men bakom de diplomatiska fraserna döljer sig hos många en ovilja att på riktigt ifrågasätta den egna exporten och andras.

Den globala vapenhandeln är ett problem som kräver de globala åtgärder som ATT syftar till. Det civila samhällets delegationer på plats har under veckan gång på gång lyft verkliga fall för att påminna om vad som står på spel. Små och lätta vapen, men också större vapensystem, rör sig över gränser och mellan konfliktzoner. Representanter från Syd- och Latinamerika berättar om hur den största delen av den enorma mängd små och lätta vapen som skapar stor osäkerhet, kriminalitet och väpnad konflikt i flera av deras länder är smugglade från USA. En stor del av dessa vapen, som köpts lagligt i USA, har i sin tur importerats från vapentillverkare i europeiska länder. Vapen exporterade legalt blir illegala. Deras ofta långa livslängd gör det svårt att kontrollera vem de hamnar hos.

Risk att avtalet urvattnas

För att ATT ska röra sig åt rätt håll och få effekt krävs att staterna tar sina åtaganden på allvar. Många ser Jemen som ett testfall. Om vapenexporterande statsparter fortsätter att godkänna export till den saudiledda koalitionen finns risk att avtalet urvattnas.

Sverige kan vara en tydlig röst för strikt tolkning av avtalet. Arbetet i den arbetsgrupp om tillämpning, som Sverige lett under året, måste fortsätta och utmynna i konkreta åtgärder för att säkra att det får konsekvenser. Sverige kan spela en viktig roll genom att kritisera de stater som uppenbart devalverar ATT:s värde genom export i strid med dess åtaganden. Trovärdigheten i detta ökar markant om Sverige inte självt godkänner vapenexport till människorättskränkande regimer. Sverige behöver också arbeta för att EU driver arbetet med ATT åt rätt håll. Den pågående militariseringen av flera av EU:s delar pekar dock i motsatt riktning och hittills har den svenska regeringen röstat för satsningar på en europeisk försvarsfond och givit sitt stöd till att medel tidigare låsta för civil forskning nu kan gå till militär forskning och utveckling.

Control Arms är en internationell kampanj med målet att införa strikta globala regler för vapenhandel. Som medlemsorganisation deltar Svenska Freds i Control Arms delegation på ATT:s statspartsmöte tillsammans med kampanjarbetare och researchers från alla kontinenter.

LINDA ÅKERSTRÖM

Ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen