Arbetar för en fredligare värld

Vilka länder är världens största vapenexportörer?

De tio största exportörerna av större vapensystem 2010-2014 var:
1. USA (31%)
2. Ryssland (27%)
3. Kina (5%)
4. Tyskland (5%)
5. Frankrike (5%)
6. Storbritannien (4%)
7. Spanien (3%)
8. Italien (3%)
9. Ukraina (3%)
10. Israel (2%)

Värt att notera är att bland de sex största krigsmaterielexportörerna finns de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Mer information om global vapenhandel finns hos fredsorganisationen Sipri (www.sipri.org).

Sverige var åren 2010-2014 den 11e största exportören av större vapensystem i världen och exporterade 2 % av denna typ av vapen. Utöver dessa exporterar Sverige också små och lätta vapen - mindre vapen som är portabla, där framför allt lätta vapen exporteras från Sverige. Främst Saab är involverad i detta och produkter som man säljer är exempelvis granatgeväret Carl Gustaf, pansarskottet AT4 och luftvärnsroboten Robot 70.

Uppdaterat 2015-03-20