Arbetar för en fredligare värld

Vilka länder är världens största vapenexportörer?

De tio största exportörerna av större vapensystem 2012-2016 var:

1. USA (33.2%)
2. Ryssland (23.3%)
3. Kina (6.2%)
4. Frankrike (6.0%)
5. Tyskland (5.6%)
6. Storbritannien (4.6%)
7. Spanien (2.8%)
8. Italien (2.7%)
9. Ukraina (2.6%)
10. Israel (2.3%)

Notera att fem av de sex största vapenexportörerna också är permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Under samma period var Sverige den 12:e största exportören av större vapensystem och stod för 1.2% av den globala handeln av sådana system. Men Sverige exporterar också små och lätta vapen, till exempel granatgeväret Carl Gustaf, pansarskottet AT4 och luftvärnsroboten Robot 70. Den exporten är inte inräknad i statistiken ovan. 

Källa: SIPRI Arms Transfers Database

Uppdaterad: 2017-03-27