Arbetar för en fredligare värld

Knutet gevär

Försvars- och säkerhetspolitik

Svenska Freds granskar den svenska försvarspolitiken och för fram vår syn på den till makthavare och allmänhet. Vi arbetar för en radikal nedrustning av det svenska försvaret. Fokus på det svenska territorialförsvaret måste ersättas med ett vidgat säkerhetsbegrepp som sätter mänsklig säkerhet i första rummet.

Svenska Freds är starkt kritiskt till fortsatt satsning på nya och dyra materialprojekt eftersom dessa låser fast en gammal försvarsstruktur. Frigjorda resurser bör föras över till konfliktförebyggande insatser med civila medel.

Säkerhetspolitiskt sommartorg

Säkerhetspolitiskt sommartorg

Svenska Freds deltar i arena för samtal och debatt om säkerhetspolitik under politikerveckan i Almedalen.

Under mer än fyrtio år har angelägna samhällsfrågor diskuterats och debatterats vid politikerveckan i Almedalen. 2008 arrangerades för första gången ett forum där dagliga samtal i säkerhetspolitiska frågor kunde föras, nämligen Säkerhetspolitiskt sommartorg. Syftet är att föra säkerhetspolitiska samtal med ett brett deltagande inom spännande områden och aktuella frågor. Svenska Freds deltar under sommartorget tillsammans med fjorton andra organisationer och myndigheter. Läs mer på www.sakerhetspolitisktsommartorg.se

Skriften "Insats för fred"

Insats för fredVad menas med en militär insats för fred? Antalet militära fredsfrämjande insatser har ökat dramatiskt sedan kalla krigets slut och är idag en stor del av det svenska försvarets uppdrag. De omfattar allt fler uppgifter och har större mandat att använda våld än tidigare fredsbevarande insatser. Fred och militära medel är på många sätt motsägelsefullt. På vilket sätt anses fred kunna skapas med militära medel och vilken fred får vi?

Insats för fred gavs ut i november 2009. 75 sidor. Pris: 50 kr/styck. Vid beställning av 10 st eller fler 25:-/styck. Författare: Linda Åkerström.

Beställ eller ladda ner skriften här. Till skriften hör en studiehandledning som kan laddas ner på samma ställe.