Arbetar för en fredligare värld

Kalendarium

Filmvisning och panelsamtal om korruption inom vapenhandeln

2017-02-23 18:00 - 20:30
Stockholm

Panelsamtal och filmvisning med Andrew Feinstein. Svenska Freds och Diakonia visar filmen "Shadow world", om korruption inom den globala vapenindustrin. Efter filmen följer ett panelsamtal med författaren bakom filmen, Andrew Feinstein, som nu ger ut "Indefensible: Seven Myths that Sustain the Global Arms trade".

Vapenexport – så funkar det

2017-03-01 17:00 - 19:00
Stockholm

Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds och författare till Den svenska vapenexporten, föreläser om vapenexport som en del i föreläsningsserien i anslutning till Katarinauppropet. Katarinauppropet mobiliserar mot svensk vapenexport och för en human flyktingpolitik.

Film och samtal om att delta i krig

2017-03-04 14:00 - 16:00
Stockholm

Filmvisning och samtal om att delta i krig, I National Bird träffar vi Lisa, Daniel och Heather – tre amerikanska krigsveteraner som är fast beslutna att avslöja hemligheterna bakom USA:s drönarkrig. Plågade av skuldkänslor över att ha deltagit i mördandet av oskyldiga och ansiktslösa människor bestämmer de sig för att berätta sin historia. Ett beslut som ska visa sig ha ett högt pris.

Boksläpp: Den okuvliga friheten

2017-03-21 17:30 - 19:30
Stockholm

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström deltar på boksläppet av Per Anders Fogelströms tidigare opublicerade roman "Den okuvliga friheten". Agnes Hellström deltar i ett panelsamtal om civilkurage lett av Susanna Alakoski, tillsammans med Mina Dennert, Karl-Olof Andersson, Rûnbîr Serkepkanî och Sarah Bohman.

Feministiska mötestekniker & ingripa i härskartekniker

2017-03-25 10:00 - 2017-03-26 17:00
Göteborg

Helgkurs: Öva att ingripa i konflikter, rasism, sexism och homofobi

Deltagarna övar ett brett spektrum av metoder för jämlikare samarbete och för att ingripa vid diskriminering utifrån sexualitet, kön, nationalitet, kropp och ålder. Kursen tar även upp metoder för att ingripa vid svårupptäckt särbehandling i ”välvilliga och hyggliga organisationer”.

Hur påverkas Sveriges vapenproduktion och vapenexport av ett närmande till Nato?

2017-03-28 18:00 - 19:00
Stockholm

Sveriges vapenexport är omdebatterad och ifrågasatt. Hur kommer utvecklingen, tillverkningen och exporten av militär utrustning att påverkas av Sveriges allt närmare samarbete med Nato?

Talare: Linda Åkerström, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen,

Pelle Sunvisson, ordf i FIB-Kulturfront.

Moderator: Carl Schlyter, riksdagsledamot (MP).

Jämlikare samarbete & konflikthantering på arbetet

2017-06-15 10:00 - 2017-06-16 17:00
Göteborg

Tvådagarskurs: Öva att ingripa i konflikter och härskartekniker

Deltagarna övar ett spektrum av metoder för hur team bygger kreativare och jämlikare samarbete samt hur de ingriper vid härskartekniker och konflikter. Även dialog- och förhandlingsmetoder tränas.

Konflikthantering för lärare, ungdomsledare och föräldrar

2017-09-16 10:00 - 2017-09-17 17:00
Göteborg

Helgkurs: Jämlikare samarbete mellan generationer

Deltagarna övar metoder i att ingripa vid konflikter, övergrepp eller våld bland ungdomar; eller mellan vuxna och unga människor. Deltagarna lär sig föra vidare redskap till ungdomar så även de kan ingripa vid konflikter och övergrepp.

Jämlikare samarbete & konflikthantering

2017-10-21 10:00 - 2017-10-22 17:00
Göteborg

Helgkurs: Öva att ingripa i konflikter och härskartekniker

Deltagarna övar ett brett spektrum av metoder för effektivare och jämlikare samarbete, dialog, ickevåld, samt för att ingripa vid konflikter, övergrepp och härskartekniker.

Per Herngren är kursledare. Svenska Freds Göteborg och Fikonträdet Svenska Freds Göteborg är medarrangör. 

Leda övningar i konflikthantering & ickevåld

2017-11-18 10:00 - 2017-11-19 17:00
Göteborg

Helgkurs: Övning för dig som vill öva andra på konflikthantering

Detta är fortsättningskurs. Deltagarna ska tidigare ha gått någon form av kurs i konflikthantering eller ickevåld med Per Herngren.