Arbetar för en fredligare värld

Kalendarium

Konflikthantering för lärare, ungdomsledare och föräldrar

2017-09-16 10:00 - 2017-09-17 17:00
Göteborg

Helgkurs: Jämlikare samarbete mellan generationer

Deltagarna övar metoder i att ingripa vid konflikter, övergrepp eller våld bland ungdomar; eller mellan vuxna och unga människor. Deltagarna lär sig föra vidare redskap till ungdomar så även de kan ingripa vid konflikter och övergrepp.

Jämlikare samarbete & konflikthantering

2017-10-21 10:00 - 2017-10-22 17:00
Göteborg

Helgkurs: Öva att ingripa i konflikter och härskartekniker

Deltagarna övar ett brett spektrum av metoder för effektivare och jämlikare samarbete, dialog, ickevåld, samt för att ingripa vid konflikter, övergrepp och härskartekniker.

Per Herngren är kursledare. Svenska Freds Göteborg och Fikonträdet Svenska Freds Göteborg är medarrangör. 

Leda övningar i konflikthantering & ickevåld

2017-11-18 10:00 - 2017-11-19 17:00
Göteborg

Helgkurs: Övning för dig som vill öva andra på konflikthantering

Detta är fortsättningskurs. Deltagarna ska tidigare ha gått någon form av kurs i konflikthantering eller ickevåld med Per Herngren.