Arbetar för en fredligare värld

Kalendarium

Ett förbud mot kärnvapen inom räckhåll – Vad säger Sverige och Finland?

2017-05-30 18:00 - 20:00
Stockholm

Nätverket för Kärnvapennedrustning och ABF Stockholm bjuder in till seminarium.

Boksamtal: Den svenska vapenexporten

2017-06-07 18:00 - 19:00
Stockholm

I december förra året släpptes boken "Den svenska vapenexporten" i ett samarbete mellan Leopard förlag och Svenska Freds. Kom och lyssna på ett samtal mellan redaktör Olav Fumarola Unsgaard och bokens författare Linda Åkerström.

Plats; ETC Bokcafé, Sankt Paulsgatan 14 i Stockholm

Ur recensionerna:

Jämlikare samarbete & konflikthantering på arbetet

2017-06-15 10:00 - 2017-06-16 17:00
Göteborg

Tvådagarskurs: Öva att ingripa i konflikter och härskartekniker

Deltagarna övar ett spektrum av metoder för hur team bygger kreativare och jämlikare samarbete samt hur de ingriper vid härskartekniker och konflikter. Även dialog- och förhandlingsmetoder tränas.

Svensk vapenexport till diktaturer - om kryphål i lagen och att hålla vad man lovar

2017-07-04 11:00 - 12:00
Visby

I höst ska riksdagen anta nya regler för export av krigsmateriel. Trots att respekt för mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för tillstånd exporteras krigsmateriel till diktaturer och länder med allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Kommer riksdagen att täppa till kryphålen?

Sverige som vapenhandlare och fredsmäklare, hur går det ihop?

2017-07-05 11:00 - 12:00
Visby

Sverige är å ena sidan vapenhandlare och den andra fredsmäklare. Hur går det ihop och kan vapenexportpolitiken förändras? Hur är det att arbeta mot vapenhandel och vilka argument upprätthåller vapenexporten idag?

Eftersnack - Sverige som vapenhandlare och fredsmäklare, hur går det ihop?

2017-07-05 12:00 - 12:50
Visby

Hur går vi vidare i vapenexportfrågan? Sverige är å ena sidan vapenhandlare och den andra fredsmäklare. Hur går det ihop och kan vapenexportpolitiken förändras? Hur är det att arbeta mot vapenhandel och vilka argument upprätthåller vapenexporten idag?

Vi följer upp samtalet om svensk vapenexport med en fri diskussion i det lilla formatet tillsammans med några av paneldeltagarna.

Konflikthantering för lärare, ungdomsledare och föräldrar

2017-09-16 10:00 - 2017-09-17 17:00
Göteborg

Helgkurs: Jämlikare samarbete mellan generationer

Deltagarna övar metoder i att ingripa vid konflikter, övergrepp eller våld bland ungdomar; eller mellan vuxna och unga människor. Deltagarna lär sig föra vidare redskap till ungdomar så även de kan ingripa vid konflikter och övergrepp.

Jämlikare samarbete & konflikthantering

2017-10-21 10:00 - 2017-10-22 17:00
Göteborg

Helgkurs: Öva att ingripa i konflikter och härskartekniker

Deltagarna övar ett brett spektrum av metoder för effektivare och jämlikare samarbete, dialog, ickevåld, samt för att ingripa vid konflikter, övergrepp och härskartekniker.

Per Herngren är kursledare. Svenska Freds Göteborg och Fikonträdet Svenska Freds Göteborg är medarrangör. 

Leda övningar i konflikthantering & ickevåld

2017-11-18 10:00 - 2017-11-19 17:00
Göteborg

Helgkurs: Övning för dig som vill öva andra på konflikthantering

Detta är fortsättningskurs. Deltagarna ska tidigare ha gått någon form av kurs i konflikthantering eller ickevåld med Per Herngren.