Arbetar för en fredligare värld

kongress16.jpg

Svenska Freds kongress i Stockholm 19-20 maj 2018

Svenska Freds 135-årskongress kommer att hållas den 19-20 maj 2018 i Stockholm. Alla medlemmar är välkomna!

Kongressen äger rum på lördagen den 19 maj i Stockholm och inleds kl 09.30 (inskrivning och kaffe 09.00-09.30) och avslutas ca kl 17.00.

De som vill kan ansluta sig till gemensam lunch till självkostnadspris. 

På lördagskvällen blir det mingel på Svenska Freds kansli på Polhemsgatan 4. Från klockan 18.30 och framåt.

På söndagen är du välkommen på medlemsmöte kl 10.00-13.00 på Svenska Freds kansli. Mer info om innehållet kommer inom kort .

Sista datum för att lämna in motioner är den 19 februari. 

>> Tips för motionsskrivande

>> Förslag till handlingsprogram 2018-2022. 

Nomineringar till centralstyrelsen

Valberedningen tar emot nomineringar till ny styrelse. Den nås på valberedningen@svenskafreds.se

Sista anmälningsdag till kongressen är den 19 april. Det går att anmäla sig senare, men då är du inte garanterad rösträtt på kongressen.

Anmälan

Formulär för anmälan kommer inom kort

>> Ansökan om resebidrag

Detta gäller för rösträtten och rätt att lämna in motioner:

Alla som anmält sig senast 19 april och som varit medlemmar i Svenska Freds 2017 (senast sedan 31 december 2017), samt betalat medlemsavgiften för 2018 senast 19 april, har rätt att rösta på och lämna in motioner till kongressen. Den som anmäler sig senare är inte garanterad rösträtt.

Kongresshandlingar

Handlingarna till kongressen kommer att läggas upp här efter hand som de blir klara.

Kongressen 2016

>> Protokoll 2016

Årsberättelser

 >> Årsberätttelse för 2016 

 

Kongressen är Svenska Freds högsta beslutande organ och hålls årligen, oftast i maj. Tid och plats bestäms av centralstyrelsen. På kongressen behandlas inkomna motioner från medlemmar och förslag från centralstyrelsen. Kongressen väljer också centralstyrelse och andra förtroendeposter inom föreningen.

Alla medlemmar har rätt att delta i kongressen och har yttrande-, förslags- och rösträtt förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut betalt medlemsavgift för innevarande och föregående år. För att ha rösträtt ska anmälan till kongressen ha inkommit senast fyra veckor innan kongressen.

Valberedningen väljs av kongressen och tar fram ett förslag till centralstyrelse och föreningsrevisorer.

Till valberedning valdes på 2016 års kongress:

Sara Olsson (avsagt sig uppdraget hösten 2017)

Anna Widmark

Anna Ek

Suppleanter: 

Eva Hakami

Andreas Ribbefjord

Valberedningen nås på e-postadress: valberedningen@svenskafreds.se

Centrala dokument för föreningen:

Årsredovisning

Stadgar

Idéprogram

Kongressprotokoll

Publicerad 2017-12-13