Arbetar för en fredligare värld

kongress16.jpg

Svenska Freds kongress i Stockholm 19-20 maj 2018

Svenska Freds 135-årskongress kommer att hållas den 19-20 maj 2018 i Stockholm. Alla medlemmar är välkomna!

Kongressen äger rum på lördagen den 19 maj på Långholmens folkhögskola i Sundbyberg, Löfströms allé 7 (bredvid Marabouparken). Den inleds kl 09.30 (inskrivning och kaffe 09.00-09.30) och avslutas ca kl 17.00.

De som vill kan ansluta sig till gemensam lunch till självkostnadspris. 

Kongressavgiften är 100 kronor. 100 kronor tillkommer om du vill delta på gemensam lunch.

På lördagskvällen blir det mingel på Svenska Freds kansli på Polhemsgatan 4. Från klockan 18.30 och framåt.

På söndagen är du välkommen på medlemsmöte kl 10.00-13.00 på Svenska Freds kansli. Mer info om innehållet kommer inom kort .

Sista datum för att lämna in motioner är den 19 februari. 

>> Tips för motionsskrivande

>> Förslag till handlingsprogram 2018-2022. 

Nomineringar till centralstyrelsen

>> Valberedningens förslag

>> Presentation av kandidaterna i valberedningens förslag

Valberedningen har beaktat alla nomineringar som inkommit till och med 15 mars 2018. Centralstyrelsen har föreslagit att nomineringsstopp sätts till två veckor innan kongressen. Det innebär att du kan nominera dig själv eller någon annan fram till den 5 maj 2018, dock utan garanti att valberedningen tar ditt förslag i beaktande. Nomineringar skickas till valberedningen@svenskafreds.se

Om du vill kandidera till centralstyrelsen utanför valberedningens förslag, ansvarar du själv för att på kongressen kunna uppvisa en kreditupplysning som styrker att du inte har betalningsanmärkningar, ett krav som Svensk Insamlingskontroll har på centralstyrelsens ledamöter. Kandidaturer skickas till info@svenskafreds.se. Skriv en kort beskrivning av dig själv och varför du kandiderar. Skriv ”Kandidatur Centralstyrelsen” i ämnesraden.”

Anmälan

Sista anmälningsdag till kongressen är den 19 april. Det går att anmäla sig senare, men då är du inte garanterad rösträtt på kongressen. 

>> Anmälan till kongress

>> Ansökan om resebidrag

Detta gäller för rösträtten och rätt att lämna in motioner:

Alla som anmält sig senast 19 april och som varit medlemmar i Svenska Freds 2017 (senast sedan 31 december 2017), samt betalat medlemsavgiften för 2018 senast 19 april, har rätt att rösta på och lämna in motioner till kongressen. Den som anmäler sig senare är inte garanterad rösträtt.

Kongresshandlingar

Handlingarna till kongressen kommer att läggas upp här efter hand som de blir klara.

>> Förslag till Svenska Freds kongress

>> Kongresshandledning

>> Förslag till dagordning

Kongressen 2016

>> Protokoll 2016

Årsberättelser

>> Svenska Freds verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2017 

 >> Årsberätttelse för 2016 

 

Kongressen är Svenska Freds högsta beslutande organ och hålls årligen, oftast i maj. Tid och plats bestäms av centralstyrelsen. På kongressen behandlas inkomna motioner från medlemmar och förslag från centralstyrelsen. Kongressen väljer också centralstyrelse och andra förtroendeposter inom föreningen.

Alla medlemmar har rätt att delta i kongressen och har yttrande-, förslags- och rösträtt förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut betalt medlemsavgift för innevarande och föregående år. För att ha rösträtt ska anmälan till kongressen ha inkommit senast fyra veckor innan kongressen.

Valberedningen väljs av kongressen och tar fram ett förslag till centralstyrelse och föreningsrevisorer.

Till valberedning valdes på 2016 års kongress:

Sara Olsson (avsagt sig uppdraget hösten 2017)

Anna Widmark

Anna Ek

Suppleanter: 

Eva Hakami

Andreas Ribbefjord

Valberedningen nås på e-postadress: valberedningen@svenskafreds.se

Centrala dokument för föreningen:

Årsredovisning

Stadgar

Idéprogram

Kongressprotokoll

Publicerad 2017-12-13