Arbetar för en fredligare värld

kongress16.jpg

Svenska Freds kongress i Stockholm 18-19 juni 2016

Svenska Freds 133-årskongress kommer att hållas den 18-19 juni 2016 i Stockholm. Alla medlemmar är välkomna!

Kongresshelg hålls på Hälsans Hus, Fjällgatan 23, i Stockholm. Kongressen äger rum under lördagen. Mötet inleds kl 10.30 (inskrivning och kaffe 9.45-10.30) och avslutas ca kl 17.00.

De som vill kan ansluta sig till gemensam lunch på Hermans vegetariska restaurang till självkostnadspris, med utsikt över Stockholms inlopp. På lördagkvällen blir det fest på Svenska Freds kansli på Polhemsgatan 4. Från klockan 18.30 och framåt kan du mingla, äta gott, tacka av vår avgående ordförande och lära känna den nya.

På söndagen är du välkommen på inspirationsmöte kl 9.00-12.00 på Hälsans Hus.Missa inte möjligheten att vara med och diskutera och påverka hur vi kan stärka vår medlemskommunikation och våra engagemangsformer i det fortsatta fredsarbetet!

Sista datum för att lämna in motioner var den 18 mars. 

>> Centralstyrelsens förslag på handlingsprogram för åren 2016-2020

Nomineringar till centralstyrelsen

Valberedningen tog emot nomineringar till ny styrelse fram till den 15 april. Valberedningen nås på valberedningen@svenskafreds.se

>> Valberedningens förslag

Sista anmälningsdag till kongressen var den 18 maj. Det går att anmäla sig senare, men då är du inte garanterad rösträtt på kongressen.

>> Anmäl dig här

>> Ansökan om resebidrag

Detta gäller för rösträtten och rätt att lämna in motioner:

Alla som anmält sig senast 18 maj och som varit medlemmar i Svenska Freds 2015 (senast sedan 31 december 2015), samt betalat medlemsavgiften för 2016 senast 18 maj, har rätt att rösta på och lämna in motioner till kongressen. Den som anmäler sig senare är inte garanterad rösträtt.

Kongresshandlingar

Handlingarna till kongressen kommer att läggas upp här löpande efter hand som de blir klara.

Kongressen 2014

Kongressprotokoll 2014

 

Kongressen är Svenska Freds högsta beslutande organ och hålls årligen, oftast i maj. Tid och plats bestäms av centralstyrelsen. På kongressen behandlas inkomna motioner från medlemmar och förslag från centralstyrelsen. Kongressen väljer också centralstyrelse och andra förtroendeposter inom föreningen.

Alla medlemmar har rätt att delta i kongressen och har yttrande-, förslags- och rösträtt förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut betalt medlemsavgift för innevarande och föregående år. För att ha rösträtt ska anmälan till kongressen ha inkommit senast fyra veckor innan kongressen.

Valberedningen väljs av kongressen och tar fram ett förslag till centralstyrelse och föreningsrevisorer.

Till valberedning valdes på 2014 års kongress:

Eva Hakami
Clara Levin
Maja Åberg

Valberedningen nås på e-postadress: valberedningen@svenskafreds.se

Centrala dokument för föreningen:

Årsredovisning

Stadgar

Idéprogram

Kongressprotokoll

Publicerad 2012-03-30