Arbetar för en fredligare värld

Bli medlem i Svenska Freds!Frågor och svar om vapenexport.Våra frågor: Vapenexport.Snabba fakta om vapenexporten.Om oss: Svenska Freds.Ge en gåva via SWISH nummer: 901 0851.Bli medlem!Bli fadder mot vapenexport och minor!Följ oss på Facebook!

kongress16.jpg

Svenska Freds kongress i Stockholm 18-19 juni 2016

Svenska Freds 133-årskongress kommer att hållas den 18-19 juni 2016 i Stockholm. Alla medlemmar är välkomna!

Sista datum för att lämna in motioner är den 18 mars. Kom med förslag på alternativa skrivningar genom att skriva motioner, enskilt eller tillsammans med andra. Tips inför motionsskrivandet finner ni nedan.

>> Centralstyrelsens förslag på handlingsprogram för åren 2016-2020

Sista dag att lämna in motioner till kongressen är alltså den 18 mars 2016.

Motioner skickas helst per e-post till info@svenskafreds.se

Nomineringar till centralstyrelsen

Valberedningen tar emot nomineringar till ny styrelse fram till den 15 april. Skicka förslaget till valberedningen@svenskafreds.se

Sista anmälningsdag till kongressen är den 18 maj. Det går att anmäla sig senare, men då är du inte garanterad rösträtt på kongressen.

>> Anmäl dig här

Detta gäller för rösträtten och rätt att lämna in motioner:

Alla som anmält sig senast 18 maj och som varit medlemmar i Svenska Freds 2015 (senast sedan 31 december 2015), samt betalat medlemsavgiften för 2016 senast 18 maj, har rätt att rösta på och lämna in motioner till kongressen. Den som anmäler sig senare är inte garanterad rösträtt.

Kongresshandlingar

Handlingarna till kongressen kommer att läggas upp här löpande efter hand som de blir klara.

Kongressen 2014

Kongressprotokoll 2014

 

Kongressen är Svenska Freds högsta beslutande organ och hålls årligen, oftast i maj. Tid och plats bestäms av centralstyrelsen. På kongressen behandlas inkomna motioner från medlemmar och förslag från centralstyrelsen. Kongressen väljer också centralstyrelse och andra förtroendeposter inom föreningen.

Alla medlemmar har rätt att delta i kongressen och har yttrande-, förslags- och rösträtt förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut betalt medlemsavgift för innevarande och föregående år. För att ha rösträtt ska anmälan till kongressen ha inkommit senast fyra veckor innan kongressen.

Valberedningen väljs av kongressen och tar fram ett förslag till centralstyrelse och föreningsrevisorer.

Till valberedning valdes på 2014 års kongress:

Eva Hakami
Clara Levin
Maja Åberg

Valberedningen nås på e-postadress: valberedningen@svenskafreds.se

Centrala dokument för föreningen:

Årsredovisning

Stadgar

Idéprogram

Kongressprotokoll

Publicerad 2012-03-30