Socialdemokraterna

Socialdemokraterna tror på alliansfriheten och ser att den möjliggör för Sverige att bedriva en självständig utrikespolitik och att den samtidigt spelar en viktig roll i medling vid konflikter.

 

Alexandra Völker, socialdemokrat i försvarsutskottet,  lyfter Sveriges erkännande av Palestina som ett bevis på Sveriges utrikespolitiska oberoende. Att erkänna Palestina hade enligt henne varit otänkbart om Sverige varit med i Nato. I och med att vi inte är med i Nato har vi heller inte egna intressen i de konflikter som Nato deltar i. Detta menar Socialdemokraterna skapar ett större  förtroende för Sverige än för andra länderna som är medlemmar.

 

Samtidigt betonar Alexandra Völker att många Natoländer är nära samarbetspartners och Socialdemokraterna vill att Sverige ska samarbeta och öva med Nato. 

Faktakollen:

Intervju Alexandra Völker 16/4- 2018