Har Sverige tagit ställning för ett förbud?

Både ja och nej. Sverige har ännu inte gjort något officiellt anförande för ett förbud inom ramen för FN och CCW. I slutet av 2019 gick dock utrikesminister Ann Linde (S), tillsammans med klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP), i en debattartikel ut med att Sverige ska ta en ledande roll i arbetet för ett förbud mot mördarrobotar. Också i utrikesdeklarationen för 2020 finns denna politiska ambition med. En arbetsgrupp ur regeringens nedrustningsdelegation har fått i uppdrag att ta fram rekommendationer för hur Sverige ska driva frågan. Arbetsgruppen är dock försvarstung där en majoritet av deltagarna kommer från försvarsrelaterade myndigheter och institutioner.