Vilka arbetar för ett internationellt förbud?

Trots att det finns en rad aktörer som bidrar till utvecklingen av mördarrobotar finns det också många som aktivt jobbar för att få ett förbud på plats.

30 stater har explicit uttryckt att de är för ett förbud och sedan 2014 har totalt över 90 stater träffats i olika forum för att diskutera saken.

FN:s generalsekreterare António Guterres vill se ett globalt förbud och anser att mördarrobotar är både politiskt oacceptabla och moraliskt motbjudande.

4 500 AI-experter har tagit ställning mot mördarrobotar.

116 teknikföretag skrev 2017 under ett öppet brev till FN och uppmanade till ett globalt förbud mot mördarrobotar.

En majoritet i EU-parlamentet krävde 2018 att förhandlingar om ett fördrag som förbjuder mördarrobotar inleds.

En undersökning i 26 olika länder visar att 61 procent är för ett förbud mot mördarrobotar.
157 civilsamhällesorganisationer är medlemmar i den globala kampanjen för att stoppa mördarrobotar, The Campaign To Stop Killer Robots.

Vill du också engagera dig i frågan så att vi kan bli ännu fler som vill förbjuda mördarrobotar? Hör av dig till oss på info@svenskafreds.se