Arbetar för en fredligare värld

Kärnvapenexplosion

Kärnvapen

Kärnvapen har använts i krig två gånger, i slutet av andra världskriget. Den 6 och 9 augusti 1945 fällde USA atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Världen sade ”aldrig mer” men trots det innehar nio stater tillsammans över 15 300 kärnvapen, varav 4 120 är operativt utplacerade (Sipri, 2016).  

Den nedrustning som de största kärnvapenstaterna, USA och Ryssland, kommit överens om i bilaterala avtal går mycket långsamt, samtidigt som länderna satsar på moderinsering av vapnen och mindre kärnvapenstater börjar placera ut kärnvapen. Så länge stormakter och försvarsallianser bygger sin säkerhetspolitik på kärnvapenavskräckning hotas mänskligheten av en total förödelse. Svenska Freds kräver därför stopp för all utveckling och testning av nya kärnvapen, att ytterligare spridning förhindras samt att kärnvapenmakterna snarast påbörjar en avveckling av sina kärnvapenarsenaler. Svenska Freds deltar i arbetet för att få till stånd ett internationellt förbud av kärnvapen. 

Svenska Freds kärnvapengrupp

Vill du engagera dig i frågor som rör kärnvapennedrustning - ta kontakt med Kärnvapengruppen.

ICAN

ICAN - den internationella kampanjen för att förbjuda kärnvapen

Svenska Freds är med i ICAN, International campaign to abolish nuclear weapons. 

>> ICAN:s hemsida

Lär om kärnvapen – ett webbaserat utbildningsmaterial

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Svenska Läkare mot Kärnvapen har tagit fram materialet Lär om kärnvapen, för alla som vill ha grundläggande och fördjupad kunskap i frågor rörande kärnvapen och nedrustning.3