Lokalt engagemang
för en fredligare värld

NÄSSJÖ FREDSFÖRENING

Vill du engagera dig i Nässjö fredsförening?
Kontakta Farshid Ardabili-Farshi, ordförande, nassjo@svenskafreds.se