TA STÄLLNING MOT NATO

TA STÄLLNING MOT NATO - MEJLA EN POLITIKER

Just nu pågår en intensiv debatt om Sverige ska ansöka om medlemskap i militäralliansen Nato. Ett på många sätt avgörande säkerhetspolitiskt beslut som nu ska fattas i rekordhastighet. Men än är inte beslutet fattat och din röst behövs!

Inom Socialdemokraterna pågår en intern process för att komma fram till om partiet ska ändra sin åsikt i Natofrågan och verka för ett svenskt Natomedlemskap.  

Är du mot ett svenskt Natomedlemskap är det nu du behöver agera! Särskilt om du är socialdemokrat. Låt dem veta att det finns en stark opinion för den militära alliansfriheten. 

Såhär gör du:

  • Kopiera mejltexten nedan till ett vanligt mejl.
  • Välj en eller flera mejladresser från listan nedan (socialdemokratiska distrikt som just nu diskuterar frågan.)
  • Skicka!

Tack för att du är med med och stoppar snabbspåret till Nato! Tillsammans blir vår röst mot ett Natomedlemskap starkare.

MEJL TILL POLITIKER

[Kopiera denna text till ett vanligt mejl.]

Hej! Jag skriver till er angående den pågående debatten om svenskt Natomedlemskap som oroar mig djupt.

Under en presskonferens den 8:e mars 2022 sa statsminister Magdalena Andersson att Sverige inte skulle ansöka om medlemskap i Nato då ”ett Natomedlemskap skulle destabilisera säkerhetsläget”. Även om den socialdemokratiska partistyrelsens åsikt verkar ha ändrats har inte hotbilden gjort det. Ett Natomedlemskap där Sverige ger upp vår militära alliansfrihet är helt fel väg att gå för Sveriges och världens säkerhet. Hållbar fred och säkerhet skapas inte genom polarisering, militärallianser och ökad upprustning utan genom samarbete, avspänning och diplomati. 

Nato är en militärallians som vilar på tanken om kärnvapenavskräckning. Ett medlemskap skulle innebära att Sverige accepterar kärnvapen, deltar i Natos gemensamma kärnvapenplanering och övningar, samt står under kärnvapenparaplyet. Därtill allierar vi oss militärt med ickedemokratiska länder som Turkiet och Ungern. Sverige är och bör förbli kärnvapenfritt och en stark röst för nedrustning och demokrati. Det gör både Sverige och världen till en säkrare plats. 

Med vänliga hälsningar,

TA STÄLLNING FÖR FREDEN