Behövs det verkligen ny internationell lag för att stoppa mördarrobotar?

Befintlig internationell rätt är utformad för människor och inte maskiner, det vill säga att krigets lagar baseras på krigföring styrd av människor. Detta innebär i praktiken att befintliga regelverk inte är tillräckliga för att tillämpas på de juridiska, etiska och säkerhetsrelaterade problemen med mördarrobotar. För att kunna förhindra utveckling, produktion och användning av helt autonoma vapensystem är ett internationellt förbud helt nödvändigt.