Centerpartiet

Centerpartiet välkomnar utvecklingen som sker på försvarsområdet inom EU.

 

Daniel Bäckström, Centerpartiets försvarspolitiske talesperson, anser att PESCO och Nato tydligt kompletterar varandra. Nato ansvarar för det militära försvaret av den europeiska kontinenten medan EU kan bidra till att utveckla de nationella försvarsmakterna, inte minst genom forskning och stöd i utvecklingen av militära förmågor.

 

Centerpartiet välkomnar därför även EDF då det anser att gemensam utveckling av krigsmateriel i stor skala kan pressa kostnader. På så sätt ökar de nationella försvarsmakternas såväl som EU:s samlade förmåga till försvar men också EU:s möjligheter att genomföra insatser utanför unionen. Centerpartiet vill att EU tar större ansvar för internationell fred och säkerhet, inte minst i närområdet, både civilt och militärt. Därför är det viktigt att EU också har en militär snabbinsatsförmåga, där de stridsgrupper som redan finns kan finansieras och användas i praktiken.

Faktakollen:

Centerpartiets budgetmotion för 2018

Intervju Daniel Bäckström 18/4- 2018