Kristdemokraterna

Kristdemokraterna välkomnar PESCO och EDF som de ser som ett stärkande komplement till Nato.

 

Kristdemokraterna menar att EU måste ta större ansvar för regionens säkerhet och att det görs bäst genom ökad militär samverkan och samarbeten kring materialutveckling och forskning. Kristdemokraterna hoppas att EDF leder till effektivisering av industrin och ser fonden som en möjlig väg mot en europeisk utveckling och tillverkning snarare än en nationell.