Finns mördarrobotar idag?

Mördarrobotar finns troligen ännu inte, men redan idag finns defensiva helt autonoma vapensystem som kan ses som föregångare till mördarrobotar. Trenden mot ökad autonomi är dock tydlig och utvecklingen av offensiva vapensystem går snabbt framåt. Tekniken utvecklas snabbt och internationell diplomati måste hålla jämna steg och reglera utvecklingen innan det är för sent. Många forskare och experter på AI menar att det handlar om år snarare än årtionden innan mördarrobotar kan bli verklighet.