FRÅNSÄGER SIG SVERIGE SIN SUVERÄNITET I OCH MED DCA-AVTALET?

DCA-avtalet (Defense Cooperation Agreement) riskerar att försvaga svensk suveränitet eftersom det finns en skrivelse som ger amerikanska styrkor ökade befogenheter under ”särskilda omständigheter”. Vad dessa omständigheter skulle vara klargörs inte i avtalet. Svensk suveränitet riskerar därmed att bli åsidosatt om den amerikanska försvarsmakten bedömer att deras behov är viktigare.

 

Avtalet ger även amerikanska försvarsstyrkor exklusiv tillgång till vissa områden och har inga skrivelser som ger Sverige mandat att kontrollera och neka det materiel som USA vill transportera eller lagra i Sverige.  

 

Sverige behöver hela tiden, även i kriser, ha beslutanderätt för insatser på och från svenskt territorium. För att Sverige ska kunna upprätthålla sin suveränitet kan dock detta inte enbart baseras på förtroende. Allt annat kan sätta Sveriges suveränitet och säkerhetsintressen på spel.