Centerpartiet

Centerpartiets förslag på budget för Internationell samverkan

 

2018

1945 miljoner kronor

2019

1947 miljoner kronor

2020

1951 miljoner kronor

 

I en artikel i Svenska Dagbladet kritiserar Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström, Centerpartiets utrikes- respektive försvarspolitiske talesperson, regeringen för de satsningar på diplomati och internationell samverkan som görs i närområdet. De menar att dialog inte kommer att leda till att Ryssland förändrar sitt beteende.

 

Trots partiets utspel och de faktum att de vill satsa mindre pengar än regeringen på Internationell samverka är Stina Wernersson, pressekreterare Centerpartiet, i mejlkonversation tydlig med att att Internationell samverkan är viktigt och bör ges hög prioritet. Daniel Bäckström lyfter i vår intervju vikten av att ha en långsiktig strategi för relationen med Ryssland och nämner att Finland och Tyskland har mer och bättre fungerande kontakt.

 

Centerpartiet vill uppnå avspänning i regionen genom att Sverige visar tydlighet gentemot Ryssland och går med i Nato. Centerpartiet menar att Sverige i praktiken redan är allierat med Nato och att oviljan att välja sida innebär ett säkerhetsvakuum som bidrar till ökade spänningar. Centerpartiet vill att Sverige ska verka för att EU förblir en stabil aktör som lyckas hantera Brexit och motverka ökad nationalism och högerextremism inom EU. Militärt samarbete kan bidra till detta. Centerpartiet anser att det är viktigt med ökat fokus på att motverka cyberattacker och desinformation för att motverka en upptrissad stämning. Partiet ser ett behov av en långsiktig plan för hur Sverige ska hantera relationen till Ryssland.

”Vi ska inte provocera men vi ska visa att vi både diplomatiskt och militärt nära följer utvecklingen och Rysslands agerande. Vi måste tydligt visa vilka värderingar vi inte kompromissar med.”

Daniel Bäckström om relationen till Ryssland