Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas förslag på budget för Internationell samverkan

 

2018

3020 miljoner kronor

2019

3038 miljoner kronor

2020

3060 miljoner kronor

 

Sverigedemokraterna vill öka budgeten för Internationell samverkan men detta beror till största del på att de vill att kostnaderna för internationella militära interventioner ska flyttas från Försvar och samhällets krisberedskap till Internationell samverkan. Det innebär alltså ingen ny satsning utan en omfördelning. Partiet vill öka budgeten till Nordiskt samarbete och vill tillföra medel till Svenska Institutet (SI).

 

Sverigedemokraterna vill motverka spänningarna i Östersjöregionen genom att stärka den svenska försvarsförmågan och bilda ett svenskt-finskt försvarsförbund. Detta menar partiet skulle innebära en stabiliserande faktor i Östersjöregionen.

Faktakollen:

Sverigedemokraternas budgetmotion 2018

Mejl Björn Söder 17/5- 2018