Kan ett förbud mot mördarrobotar också hindra positiv och civil AI-utveckling?

Artificiell intelligens har potential att hjälpa människor på en rad olika områden. Exempelvis inom sjukvården där AI kan komma att hjälpa läkare att ställa diagnoser på patienter utifrån bland annat röntgenbilder och vävnadsprov. Ett nytt fördrag mot mördarrobotar skulle enbart reglera autonomi i vapensystem som saknar meningsfull mänsklig kontroll. Ett förbud innebär alltså inga hinder för utveckling av civil tillämpning av AI.