KAN SVERIGE VARA MEDLEM I NATO OCH ANSLUTA SIG TILL FN:S KONVENTION OM FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN?

Vårt svar: Nja. Nato bygger till stor del på tanken om kärnvapenavskräckning. I teorin går det att vara Natomedlem och skriva på FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, det är dock ingen Natomedlem som gjort det ännu – och det skulle innebära stora åtaganden av Sverige. Om Sverige som Natomedlem går med i förbudet krävs att Sverige tar tydligt avstånd från kärnvapenaktiviteterna inom Nato och inte deltar i dessa. Förbudet skulle då innebära ett förbud mot införsel av kärnvapen på svensk territorium både i fred och i krigstid. Utöver detta skulle Sverige inte kunna ingå i övningar som innehåller någon form av kärnvapenaspekt, vilket skulle vara svårt då kärnvapen är en väl integrerad del av Nato, tillsammans med konventionella vapen och missilförsvar. Istället för att bidra till den kollektiva planeringen av kärnvapen inom Nuclear planning group (NPG) skulle Sverige behöva driva på för nedrustning i detta forum. Det bör tilläggas att NPG:s arbete är under sekretess, vilket innebär att det finns väldigt lite insyn och att det skulle vara svårt för till exempel civilsamhället att kontrollera vad Sverige skulle driva.

 

För att säkerställa att Sverige och de nordiska länderna skulle förbli en de facto kärnvapenfri zon, även i tider av ökad spänning och krig, måste Sverige och Finland vid en eventuell anslutning till Nato deklarera att länderna inte stöttar innehav eller användning av kärnvapen för dess räkning och inte kommer att bistå utveckling, innehav, förvärv eller användning av sådana vapen på något sätt inom Nato. Om detta inte görs vid en eventuell anslutning till Nato, kommer staterna istället vara del av Natos kärnvapenpolicys, något som då också kan användas som ett argument i Nato för ökad kärnvapenupprustning och fler kärnvapeninsatser.

 

Om Sverige skulle göra allt detta, alltså vägra delta i kärnvapenövningar och planering samt aktivt driva kärnvapennedustning inom alliansen, är det möjligt att både vara medlem i Nato och en del av FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.