KAN SVERIGE VARA MEDLEM I NATO OCH ANSLUTA SIG TILL FN:S KONVENTION OM FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN?

Vårt svar:

Ja, I teorin går det att vara Natomedlem och skriva på FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, det är dock ingen Natomedlem som gjort det ännu – och det skulle innebära stora åtaganden av Sverige. 

 

Natos fördrag, det Nordatlantiska fördraget från 1949, nämner inte kärnvapen men Nato bygger till stor del på tanken om kärnvapenavskräckning. Kärnvapen har sedan mitten av 1950-talet haft en roll inom alliansen, men inte förrän 2010 fastställde medlemsländerna Nato som en kärnvapenallians. Fasttsällandet var delvis för att stävja eventuella försök till avstångstagande mot kärnvapen roll inom alliansen, då Tysklands parlament strax innan hade röstat igenom en resolution om att göra sig av med de amerikanska kärnvapen som var, och fortfarande är, placerade på tyskt territorium. Kärnvapenalliansen bekräftades i det strategiska konceptet sommaren 2022. 

 

Om Sverige som Natomedlem går med i förbudet krävs det att Sverige tydligt tar avstånd från kärnvapenaktiviteterna inom Nato och inte deltar i dessa. Förbudet skulle då innebära ett förbud mot införsel av kärnvapen på svenskt territorium både i freds- och krigstid. Utöver detta skulle Sverige inte kunna ingå i övningar som innehåller någon form av kärnvapenaspekt, vilket skulle vara svårt då kärnvapen är en väl integrerad del av Nato, tillsammans med konventionella vapen och missilförsvar. Istället för att bidra till den kollektiva planeringen av kärnvapen inom planeringsorganet Nuclear planning group (NPG) skulle Sverige behöva driva på för nedrustning i detta forum. Det bör tilläggas att NPG:s arbete är under sekretess, vilket innebär att det finns väldigt lite insyn och att det skulle vara svårt för till exempel civilsamhället att kontrollera vad Sverige då skulle driva där.

 

Om Sverige skulle göra allt detta, alltså ta tydlig ställning mot Natos kärnvapendoktrin, vägra delta i Natos gemensamma kärnvapenövningar och planering samt aktivt driva kärnvapennedustring inom alliansen, är det möjligt att både vara medlem i Nato och en del av FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.