KOMMER RYSSLAND PROVOCERAS OM SVERIGE GÅR MED I NATO?

Vårt svar:

Kanske. Det finns en risk att Ryssland kommer att agera på ett eventuellt svenskt medlemskap, något som Ryssland gått ut och hotat med både innan och efter Sverige lämnade in sin ansökan. Att i ett mycket spänt läge fatta detta beslut är att ta en stor risk. Därmed anser vi att det som är säkrast för Sverige inte är att genom ett Natomedlemskap bidra till ökad militär upprustning, polarisering, ökade spänningar och misstro. Hot om våld, vilket är Natos grundläggande logik, är en farlig och riskabel väg att gå. Sveriges arbete för att hålla sig utanför väpnade konflikter bör snarare baseras på att vi verkar för avspänning, dialog, diplomati och fredlig konflikthantering. 

 

Att gå med i Nato med hänvisning till att vi inte ska låta Ryssland styra vår säkerhetspolitik är ett motsägelsefullt argument. Ska vi gå med i Nato bara för att Putin inte vill att vi gör det? Dessutom måste stora säkerhetspolitiska beslut alltid utgå från en konsekvensanalys och riskbedömning. Våra säkerhetspolitiska beslut påverkar oundvikligen andra i vårt närområde liksom deras agerande uppfattas och analyseras av oss. Att väga in detta i bedömningen är inte att ”låta sig styras” utan att göra en konsekvensanalys.