KOMMER SVENSKA SOLDATER DELTA I KÄRNVAPENÖVNINGAR NÄR VI GÅR MED I NATO?

Vårt svar:  Ja. Som Natomedlem kommer  Sverige vara del av Natos gemensamma kärnvapenplanering och kärnvapenövningar. Sverige kommer  till exempel sitta med i Nuclear planning group där den kollektiva planeringen av kärnvapen sker samt även delta i olika militära övningar där kärnvapen ingår (se fråga 12-15 för mer info om kärnvapen och Nato).