MÅSTE VI INTE GÅ MED I NATO NU NÄR FINLAND GJORT DET?

Vårt svar:

Nej. Finland och Sverige har väldigt olika historia med stora skillnader i våra olika försvarsbeslut och vår försvarspolitik. Finland har till exempel haft en betydligt mer omfattande värnplikt och större försvarsmakt än Sverige. Finland har heller inte samma nedrustningstradition som Sverige tidigare har haft. Som alltid måste Sverige göra en egen analys och fatta ett eget beslut. Att båda länderna går med skulle även öka konfliktytan mot Ryssland. Den finska och svenska gränsen skulle då bli Natos gräns mot Ryssland.