Liberalerna

Liberalernas förslag på budget för Försvar och Samhällets krisberedskap

 

2018

55023 miljoner kronor

2019

62082 miljoner kronor

2020

68006 miljoner kronor

 

Liberalerna har länge velat öka försvarsanslaget och 2026 vill de att anslaget ska uppgå till 2 procent av Sveriges BNP. Partiet vill se ökningar inom både civila och militära delar av försvaret men med en tydlig betoning på de militära delarna. Partiet vill göra de största satsningarna på förbandsverksamhet och beredskap, inköp av materiel samt rekrytering. Liberalerna vill även se ytterligare en stor internationell krigsövning 2020, liknande Aurora 17. Liberalerna vill också utveckla kustartilleriet med sjömålsrobotar och luftvärn och förstärka den militära närvaron på Gotland. De vill öka anslagen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jämfört med regeringen.