Moderaterna

Moderaternas förslag på budget för Försvar och Samhällets krisberedskap

 

2018

53836 miljoner kronor

2019

59357 miljoner kronor

2020

64368 miljoner kronor

 

Redan inför valet 2014 ville Moderaterna se en ökning av försvarsbudgeten. Inom en tioårsperiod vill partiet att Sveriges försvarsbudget ska närma sig 2 procent av Sveriges BNP. De omfattande satsningarna ska göras i kombination med satsningar på effektivisering inom försvarsmakten. Moderaterna vill höja ambitionerna för såväl personal- som materielförsörjning och skapa flera nya förband och enheter.