MÖRDARROBOTAR

Detta är en kommentar till Valgranskningen 2022, kapitlet om Mördarrobotar. Kapitlet finns i sin helhet att läsa HÄR, där kan du ta del av vad partierna själva säger om sin mördarrobot-politik.

Mördarrobotar är helt autonoma vapensystem som kännetecknas av att de använder dödligt våld och styrs utan mänsklig inblandning. Till skillnad från obemannade drönare som fjärrstyrs av någon från distans skulle ett autonomt vapen kunna vara en förarlös drönare som självständigt söker upp, identifierar och attackerar mål. Den svenska regeringen har sagt att den vill att Sverige tar en ledande roll i frågan om ett förbud men från att tidigare ha nämnts i utrikesdeklarationen fanns frågan inte med i någon av de två utrikesdeklarationer som presenterades 2022, något som tyder på att regeringen nedprioriterat frågan.

Svenska Freds är med i den globala kampanjen Stop Killer Robots och verkar för att Sverige ska ta en ledande roll för ett internationellt rättsligt bindande förbud mot mördarrobotar. En maskin ska inte få fatta beslut över liv och död. 

Varför är det en viktig fråga inför valet? 

– Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart, den kommande regeringen kommer att bestämma hur Sverige agerar i frågan om mördarrobotar. Sverige måste vara ledande i arbetet för att ta fram ett internationellt, rättsligt bindande förbud mot mördarrobotar innan det är för sent, säger Deborah Biniam Solomon, Kampanjledare mot Mördarrobotar på Svenska Freds.