Men: det är väl svårt att dra någon tydlig gräns för vad som är demokrati och diktatur?

Det är klart att det kommer att uppstå situationer där det är svårt att dra en gräns mellan tillräckligt demokratiska länder och länder där bristerna är för stora. Men de flesta länder som Sverige säljer vapen till faller utan några problem inom någon av kategorierna tillräckligt demokratiska eller erkänt odemokratiska länder. 

 

Även för andra värden tvingas vi göra svåra avvägningar och definitioner, till exempel av fattigdom, utveckling och jämställdhet. Sveriges riksdag skriver på sin hemsida att: ”Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma.”. Olika internationella institut arbetar dagligen med att gradera nivån av demokrati i ett land, till exempel Freedom House, V-dem eller IDEA. Fria och rättvisa val är en del av demokratin, liksom att det finns en fri och oberoende media, yttrandefrihet, mötesfrihet och fungerande statliga institutioner.

 

Att använda det här argumentet kan vara ett sätt att undvika själva sakfrågan, invändningen kommer sällan när man diskuterar demokrati i relation till andra frågor. I princip alla riksdagspartier säger till exempel att Sverige ska ha ett försvar för att värna Sveriges demokrati. Flera partier och debattörer säger också att målet för Sveriges militära insatser utomlands är att kämpa för demokratin, precis som stöd till demokratisk utveckling är ett huvudmål i svenskt bistånd. Detta helt utan att hänvisa till att det är svårt att dra en gräns mellan demokrati och diktatur. Det är helt enkelt en fråga som går att lösa, bara man vill.

 

Uppdaterad 2021-12-21