Men: vapenexporten är väl viktig för jobben?

Det finns inget i de svenska reglerna för när vapenexport får beviljas som nämner finansiella eller arbetsmarknadsskäl. Det skulle alltså vara olagligt om vapenexport skulle beviljas för att behålla jobb inom vapenindustrin. Lyssnar man på debatten kommer dock detta argument ofta upp. I debatten finns många olika siffror på hur många som jobbar inom vapenindustrin i Sverige. År 2019 uppskattade vapenindustrins branschorganisation Säkerhet-och försvarsföretagen (SOFF) att deras medlemsföretag hade cirka 30 000 anställda. Ibland figurerar dock siffror så höga som 100 000 personer i debatten. Siffran 100 000 kommer från en uppskattning som SOFF tidigare gjort av direkta jobb samt underleverantörer i flera led men som organisationen nu anser är överdriven och inte längre använder.

 

Varje år investeras miljardbelopp genom försvarsanslaget till industrin, exempelvis genom satsningar på större vapensystem som Jas Gripen. Dessutom stöds industrin bland annat med PR-satsningar av regeringen och kungahuset samt med exportkrediter. Det vore konstigt om dessa investeringar inte gav några effekter alls på industrin och antal arbetstillfällen. Dock finns det forskning som pekar på att en minskning av vapenindustrin snarare skulle skapa fler jobb genom att resurser som är fastlåsta i stället kan användas till annan tillverkning och utveckling. En brittisk studie från 2001 som genomfördes av två ekonomiska rådgivare på det brittiska försvarsdepartementet och två professorer från universiteten i York och Bradford visade att enbart en halvering av vapenexporten skulle generera 40 procent fler jobb. Det skapas arbetstillfällen inom krigsmateriellindustrin just därför att det investeras i krigsmaterielindustrin. Skulle investeringarna i stället styras till andra sektorer skulle arbetstillfällen skapas där. De flesta vapenföretag har en civil produktion mellan de vanliga beställningarna för att upprätthålla sin tekniska kompetens. Med andra ord kan de ställa om till civil produktion.

 

 Det är i en global värld också inhumant att ställa svenska arbetstillfällen mot människors liv och kamp för fred, rättigheter och demokrati.

 

 Uppdaterad 2021-12-21