Men: svensk vapenindustri behövs väl för att ge pengar till den svenska statskassan?

Den svenska vapenindustrin är privatägd så de som tjänar på att nya affärer beviljas är i första hand företagens aktieägare. Med tanke på de stora resurser som satsas från statens håll i form av PR- och marknadsföringsinsatser, stödmyndigheter, direkt exportstöd, exportkrediter och forsknings- och utvecklingskostnader är inte vapenexport en vinstaffär för den svenska staten, tvärtom innebär det stora kostnader. Det är ofta vi skattebetalare som får betala för vapenexporten genom att bekosta en del eller hela utvecklingen av vapnen. Anledningen till att Sverige beviljar vapenexport är inte att Sverige som land tjänar pengar på det.

 

2019 blev det till exempel känt att den svenska staten, för att stötta Saab, köpt in 14 Jas gripen-skrov som det inte fanns något behov av. Läs mer om det fallet och om stödet till vapenindustrin här.

 

Läs mer i boken Den svenska vapenexporten av Linda Åkerström (2018), kapitel 8.

 

Uppdaterad 2021-12-21