Miljöpartiet

Miljöpartiet anser att deltagande i det militära försvaret ska bygga på frivillighet. Ändå var partiet för återuppväckandet av värnplikten med motiveringen att det till stor del fortsatt ska bygga på frivillighet samt att den kritiska situationen som föranledde beslutet riskerade försvarets trovärdighet. Partiet menar att plikten bara är en av flera insatser som ska locka fler till försvaret. Parallellt ska satsningar på förbättrade villkor för försvarsanställda och satsningar på att öka kunskapen hos unga om värnpliktens möjligheter genomföras. Anders Schröder, Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson, menar att målet även inom det nya systemet är att ingen ska behöva tvingas in med plikt.

”Personalförsörjningen gick inte att klara på frivillig basis, vilket har byggt upp ett underskott av personal i Försvarsmakten. Om vi ska ha ett försvar så hänger det på att det finns människor som jobbar med det.”

Anders Schröder om återuppväckandet av värnplikten