Socialdemokraterna

Inför valet 2014 var Socialdemokraterna kritiska till att återaktivera värnplikten. Den främsta anledningen till att Socialdemokraterna har ändrat åsikt är att personalförsörjningen inte har fungerat med det nya systemet och att det har lett till personalbrist. Det nya systemet som kombinerar plikt och frivillighet skapar enligt Socialdemokraterna en flexibilitet som möjliggör långsiktighet. Socialdemokraterna tycker också att det är viktigt att försvaret har en folkförankring för att människor ska känna till och känna tillhörighet med militären. Genom plikten hoppas Socialdemokraterna nå fler unga från olika delar av samhället  och kunna rekrytera de allra bästa.

 

”Rekryteringsinsatserna har misslyckats för att verkligheten inte speglar kommunikationen utåt. Man har marknadsfört sig mycket som att Försvarsmakten räddar liv, och en del har inte fullt ut förstått att även om syftet är att rädda liv så tränas soldater i att ta liv.”

Alexandra Völker- om varför många valt att avsluta den militära grundutbildningen i förtid

Faktakollen:

Guide: Så tycker partierna om försvaret (SvD)

Intervju Alexandra Völker 16/4- 2018