Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ är de enda partiet som är kritiska till återinförandet av värnplikten.

 

Partiet anser att återinförandet är ett svek gentemot barn och unga och påpekar att tvångsrekrytering av ungdomar under 18 år till försvaret bryter mot FN:s barnkonvention.  

 

Feministiskt initiativ vill stoppa värnplikten och istället satsa på en frivillig könsneutral utbildning i krishantering med fokus på civila och samhälleliga insatser som bör anordnas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Den civila utbildningen ska träna unga i att möta samhällshot som inte är av militär karaktär. Exempel på hot kan vara propaganda, cyberhot, naturkatastrofer och terrorism samt utbildning i sjukvård, pandemiberedskap och humanitär hjälp.