Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ vill inte se militära interventioner av EU, Nato eller andra koalitioner då militär och ekonomisk styrka inte automatiskt innebär att aktörerna har kunskap eller möjlighet att bidra till hållbar fred.

 

FN-ledda internationella insatser ska främst vara av humanitär karaktär och förebyggande. Partiet menar ändå att militära inslag kan vara nödvändiga när civilbefolkningen hotas. Samtidigt betonar de vikten av att varje intervention som leds av FN grundar sig i långsiktighet och bygger på genusanalyser. Sveriges bidrag ska främst vara civilt och bara i nödfall militärt. Alla utsända från Sverige ska ha utbildning inom genus.

 

“Insatser kommer för sent, när konflikten eskalerat och blivit väpnad, därför finns inga positiva exempel. Den humanitära insatsen som genomfördes när internationella samfundet bekämpade ebolan var otroligt positivt, men vi kan inte se liknande resultat från militära interventioner genomförda av varken FN eller någon annan aktör.”

Alejandra Gomez Lozano om internationella insatser