Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill även fortsatt se internationella militära insatser i samarbete med såväl EU, Nato som med FN. Kristdemokraterna lyfter utbildningsinsatserna i Irak som ett lyckat svenskt bidrag. Partiet menar att trots att målen för Afghanistaninsatsen inte uppfylls så behöver Afghanistan omvärldens hjälp med att återuppbygga landets infrastruktur, vård och utbildning.

 

Kristdemokraterna konstaterar att biståndet bidragit till en positiv utveckling inom utbildning och sjukvård men motiverar inte hur det hänger ihop med Sveriges militära närvaro.

 

”Sveriges deltagande i utbildnings- och rådgivningsinsatsen RSM i Afghanistan syftar till att åstadkomma långsiktig stabilitet. Insatsen bör kontinuerligt prövas och i likhet med det tillkännagivande riksdagen gett regeringen rörande insatsen i Mali bör även Sveriges deltagande i RSM få uppföljningsbara mål. Detta för att tillse att insatsen fyller sitt syfte.”

Mikael Oscarsson- om Sveriges deltagande i militära insatser.

Faktakollen:

Kristdemokraterna Motion 2017/18:3829

Mejl Mikael Oscarsson 22/5- 2018